Metadata

Statistikkmetadata er strukturert informasjon om statistikk. Dette omfatter informasjon som brukes for ? produsere, formidle, forst?, finne eller (gjen)bruke statistikk.

Form?let med siden er ? gj?re SSBs metadatasystemer og andre metadatakilder lettere tilgjengelig. Her kan du s?ke etter informasjon knyttet til variabler, klassifikasjoner, statistikker, begreper etc.

Klassifikasjoner og kodelister (Klass) erstatter Database for standard klassifikasjoner (Stabas).


S?keveiledning

Definisjoner

Klassifikasjoner og kodelister

Fil- og registerbeskrivelser

  • Kun for intern bruk i SSB

Data for forskere

Statistiske metoder

Metadatadokumenter

Eksterne lenker

Statusrapporter