Tilgang til data fra SSB

      Statistisk sentralbyr? tilbyr ulike tjenester for ? hente ut mikrodata og statistikk. Det meste ligger fritt tilgjengelig i Statistikkbanken, men offentlig myndighet og forskere tilknyttet godkjente forskningsinstitusjoner kan s?ke om tilgang til mikrodata fra SSB. Meld deg p? v?rt nyhetsbrev om deling av data her.

      Mikrodata og tabelloppdrag

      Andre datakilder fra SSB

      Kontakt

      Mikrodata

      mikrodata@ssb.no

      SSBs informasjonstjeneste

      informasjon@ssb.no

      21 09 46 42

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看