Creative Commons BY

Du har lov til:

Dele — kopiere, distribuere og spre materialet i hvilket som helst medium eller format


Bearbeide — remixe, endre, og bygge videre p? materialet til et hvilket som helst form?l, inkludert kommersielle.

Lisensgiver kan ikke kalle tilbake disse frihetene s? lenge du respekterer disse lisensvilk?rene.

P? f?lgende vilk?r:

Navngivelse — Du m? oppgi , oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer er blitt gjort. Du kan kan gj?re dette p? enhver rimelig m?te, men uten at det kan forst?s slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av materialet.

Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gj?re bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i ? gj?re noe som lisensen tillater.

Notiser:

Du trenger ikke ? rette deg etter lisensen for de deler av materialet som er falt i det fri eller der bruken er tillatt av etter l?nereglene i ?ndsverkloven eller annen gjeldende rett.


Ingen garantier er gitt. Lisensen gir deg ikke n?dvendigvis alle de tillatelser som er n?dvendig for din tiltenkte bruk. For eksempel kan andre rettigheter, som reklame-, personvern-, eller ideelle rettigheter, sette begrensninger p? hvordan du kan bruke materialet.

Lenke til lisensen: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no

  • Data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt er ikke omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes
  • Alle fotografier er fra Colourbox.com, med mindre annet er oppgitt. Bildene kan ikke gjenbrukes av andre enn Statistisk sentralbyr?.
  • Foto av norske sedler: Norges Bank

Vi brukte tidligere "Norsk lisens for offentlige data" (NLOD). Den er kompatibel med CC BY 4.0.