Vil du vite hvor mye 1 000 kroner i 1930 tilsvarer i 2011-kroner - eller hva 5 000 kroner i dag tilsvarte i 1930? Hva var prisstigningen fra desember 1935 til oktober 1995?

Kalkulatoren blir oppdatert med de nyeste tallene ca. den 10. hver m?ned. Eksempelvis: tall for januar kommer ca. 10. februar. Grunnlaget for beregningene er de m?nedlige konsumprisindeksene fra SSB.

Regneeksempler

Hvordan regne prosentvis endring, nytt kronebel?p eller omregning til annen jevnf?ringsbasis? Her har vi laget flere regneeksempler.

Andre kalkulatorer