.

Ikke mulig ? oppgi tall
Tall finnes ikke p? dette tidspunktet fordi kategorien ikke var i bruk da tallene ble samlet inn.

..

Tallgrunnlag mangler
Tall er ikke kommet inn i v?re databaser eller er for usikre til ? publiseres.

:

Vises ikke av konfidensialitetshensyn
Tall publiseres ikke for ? unng? ? identifisere personer eller virksomheter.

I eldre tabeller kan man ogs? finne disse tegnene

Oppgave mangler forel?pig
- Null
* Forel?pig tall

M?l og vekt

Lengde

m meter
mm millimeter = 0,001 m
cm centimeter = 0,01 m
km kilometer = 1 000 m
mil mil = 10 000 m

Areal

m2 kvadratmeter
a ar = 100 m2
daa dekar = 1 000 m2
ha hektar = 10 000 m2
km2 kvadratkilometer = 1 000 000 m2

Volum

m3 kubikkmeter
I, L liter = 0,001 m3
hl, HL hektoliter = 0,1 m3= 100 l
fat olje = 0,159 m3= 159 l

M?leenheter for skip

BT bruttotonn. Bruttotonnasjen angir volumet av skipets innelukkede omr?der.

Elektrisk str?m

A ampere

Energi

J joule, 1J = 1 Ws
GJ gigajoule = 1 000 000 000 J
TJ terajoule = 1 000 000 000 000 J
PJ petajoule = 1 000 000 000 000 000 J
Ws wattsekund = Ws = 1J
toe tonn oljeekvivalent 42622 000 000 J = ca. 42,6 GJ
kWh kilowattime = 3 600 000 J
MWh megawattime = 3 600 000 000 J
Gwh gigawattime = 3 600 000 000 000 J
Twh terawattime = 3 600 000 000 000 000 J

Effekt

W watt 1 W = 1 J/s = VA
kW kilowatt = 1 000 W
MW megawatt = 1 000 000 W
MVA

megavolt ampere = 1 000 000 W

Noen prefikser

Prefiks Symbol Faktor
exa E 1018 =1 000 000 000 000 000 000
peta P 1015 =1 000 000 000 000 000
tera T 1012 =1 000 000 000 000
giga G 109 =1 000 000 000
mega M 106 =1 000 000
kilo k 103 =1 000
hekto h 102 =100
deka da 10 =10