Vi gj?r v?rt beste for at alt innhold p? ssb.no skal v?re tilgjengelig for alle, uavhengig av brukernes funksjonsevne.

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav til designere og utviklere for ? forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. Retningslinjene definerer tre niv?er av samsvar: Niv? A, Niv? AA, og Niv? AAA. Du finner en oversikt over minimumskravene i WCAG 2.0 p? Digitaliseringsdirektoratets nettsider.

Ssb.no er delvis i samsvar med WCAG 2.1 niv? AA. Delvis konform betyr at enkelte deler av innholdet ikke helt samsvarer med tilgjengelighetsstandarden.

Mangler og avvik

Det finnes mangler p? v?re sider. Listen under beskriver kjente begrensninger og mulige l?sninger eller plan for n?r dette skal l?ses. Ta gjerne kontakt med oss dersom du opplever en mangel som ikke finnes i denne listen.

Kjente begrensninger for ssb.no

  • Vedleggsartikkel i noen artikler har ikke unik ID. Dette kan v?re problematisk for skjermlesere.
  • Deleknapper p? en del sider har ikke unik ID. Dette kan v?re problematisk for skjermlesere.
  • Mange av tabellene p? nettstedet har en tom header. Dette kan v?re forvirrende for de som navigerer med tastatur eller bruker skjermleser.
  • Faner for arkiv og tabeller p? gamle publiseringer av statistikker har for d?rlig kontrast.
  • PDF'er p? nettstedet mangler tag p? sidetittel og spr?k.
  • Noen statistikksider har for lav kontrast i benevningen til n?kkeltallet.

Alle disse manglene vil bli utbedret i l?pet av 2021.

Slik evaluerer vi

SSB vurderer tilgjengeligheten ved ssb.no ved:

  • Intern vurdering
  • Automatiserte verkt?y som Siteimprove, Wave og Lighthouse
  • Brukertesting av innhold hos brukere b?de med og uten funksjonsnedsetting

Gi oss tilbakemelding

?nsker du ? melde i fra om det er feil eller mangler ved nettstedet som gj?r at innholdet ikke er tilgjengelig for deg?
Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er spr?ket vanskelig ? forst?? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller g?r du glipp av innhold?

Her kan du gi oss tilbakemelding p? tilgjengeligehten p? ssb.no (ekstern lenke til systemet Enalyzer).

Seksjon for brukerinnsikt og webutvikling er ansvarlig for tilbakemeldingsfunksjonen i virksomheten. Meldinger om feil knyttet til universell utforming blir h?ndtert l?pende av denne seksjonen. Disse feilene blir enten rettet opp l?pende, eller s? tilbys andre alternativer for informasjonen p? nettstedet.

Klage p? manglende universell utforming av IKT

Dersom du ?nsker ? klage p? manglende universell utforming av IKT, m? du klage til Diskrimineringsnemnda. Klageadgangen for enkeltpersoner er lagt til Diskrimineringsnemnda, se diskrimineringsombudsloven § 7.

Les mer om hvordan du kan klage til Diskrimineringsnemnda.