Auka sal av petroleumsprodukt

Publisert:

I april enda samla sal av petroleumsprodukt p? 580 millionar liter, ein auke p? 3,9 prosent samanlikna med same m?nad i fjor.

At f?rre ?rs aprilsal var hardt r?ka av koronasituasjonen bidreg til auken no. I april 2021 vart det selt 221 millionar liter autodiesel, 27 millionar liter meir enn same m?nad i fjor. Salet av bilbensin gjekk opp 6 millionar liter og enda p? 71 millionar liter.

Figur 1. Salg av petroleumsprodukt i april 2021. Millionar liter

Andre produkter Fyringsparafin og fyringsolje Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2021 25 3 23 162 77 221 71

Auka sal til vegtrafikk hittil i ?r

Fr? januar til april i ?r er det samla selt 1198 millionar liter bilbensin og autodiesel. Det er 40 millionar liter meir enn i same periode i fjor, og svarar til ein auke i salet p? 3,5 prosent.

1 Omfattar tungdestillater, tungolje, flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt. Januar til april 2020 og 2021

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter1
2020 276 882 300 675 241 17 80
2021 277 921 314 623 96 19 57

Kontakt