Olje og gass

      Statistikk fra andre enn SSB

      Artikler og publikasjoner

      Analyser, artikler og publikasjoner

      Viser 10 av 10

      Produksjonsverdien for norsk olje og gass faller for andre ?r p? rad

      Nedgangen skyldes i hovedsak nedgang i prisene p? olje og gass, mens produksjonsvolumet p? norsk sokkel holder seg stabilt. Samtidig ?ker produksjonsverdien i tjenesten?ringene for tredje ?r p? rad.

      Ringvirkninger av petroleumsn?ringen i norsk ?konomi

      I denne rapporten har vi beregnet hva petroleumsn?ringens kj?p av varer og tjenester leder til av direkte leveranser fra ulike n?ringer i norsk ?konomi, samt indirekte leveranser fra innenlandske underleverand?rer. Vi skiller mellom varer og tjenester til investeringer og til l?pende drift (produktinnsats) i petroleumsn?ringen.

      Ripple effects of the petroleum industry in the Norwegian economy

      This report documents our calculations of how much of the deliveries to the petroleum industry are supplied by other domestic industries and how much is imported. We make a distinction between direct and indirect deliveries, and between their use for investments and for intermediate consumption of operations.

      Uendra sal av autodiesel i oktober

      I oktober vart det selt 254 millionar liter autodiesel, same mengde som i same m?nad i fjor.

      Auka sal av flydrivstoff i september

      I september vart det selt 43 millionar liter jetparafin, ein auke p? 9 millionar liter samanlikna med same m?nad i fjor.

      Mindre sal av drivstoff til vegtrafikk

      I august var samla sal av bilbensin og autodiesel 354 millionar liter, ein nedgang p? 2,5 prosent samanlikna med salet i same m?nad i 2020.

      Plausiblefutures for the Norwegian Offshore Energy Sector: Business as Usual, Harvest or Rebuild?

      Endringen i energibruk globalt, fra fossil til lav-karbon energi, reiser sp?rsm?let om den videre utviklingen for petroleumssektoren i Norge som gjennom de siste f?rti ?rene har bidratt avgj?rende til landets ?konomi og velstand.

      Auka sal av bilbensin i juli

      I juli vart det selt 114 millionar liter bilbensin. Det er ein auke p? 3,6 prosent samanlikna med same m?nad i 2020.

      Auka sal av autodiesel

      I juni vart det selt 258 millionar liter autodiesel. Det er ein auke p? 1,2 prosent samanlikna med same m?nad i 2020.

      Auka sal av drivstoff til vegtrafikken

      Samla sal av bilbensin og autodiesel enda p? 323 millionar liter i mai. Det er ein auke p? 4,2 prosent samanlikna med same m?nad i fjor.

      Eldre analyse, artikler og publikasjoner for delomr?det olje og gass.

      faktasider

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看