Derimot minka salet av bilbensin med 3 millionar liter samanlikna med i oktober i fjor, og enda p? 77 millionar liter. Det svarar til ein nedgang p? 3,8 prosent. Den samla nedgangen i sal av drivstoff til vegtrafikk vart d? p? 0,9 prosent i oktober.

Salet av jetparafin enda p? 62 millionar liter i oktober, ein oppgang p? 11 millionar liter samanlikna med same m?nad i 2020. Salet i oktober 2021 utgjer 58% av mengda som vart selt i oktober 2019, d? 107 millionar liter.

1 Omfattar tungdestillater, tungolje, flybensin og bitumen (asfalt).