117264
117264
forskning
2010-06-04T13:47:00.000Z
no

KVARTS

KVARTS er en makro?konomisk modell for norsk ?konomi, utviklet i Statistisk sentralbyr?. Modellen benyttes til framskrivninger og politikkanalyser for sentrale st?rrelser i ?konomien, blant annet i forbindelse med Statistisk sentralbyr?s kvartalsvise konjunkturanalyser av norsk ?konomi (publiseres i ?konomiske analyser og av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgj?rene ) . SSB benytter ogs? modellen til ulike egne forskningsprosjekt (se for eksempel analysen av Drivkrefter bak konjunkturforl?pet p? 1990-tallet ), og i noen utstrekning til beregninger for ulike offentlige og private oppdragsgivere.

KVARTS er i stor grad sammenfallende med MODAG -modellen, som blant annet brukes av Finansdepartementet i arbeidet med de ?rlige nasjonalbudsjettene. Begge modellene nyttes f?rst og fremst til analyser av den ?konomiske utviklingen opptil 30-40 ?r fram i tid. Den viktigste forskjellen mellom de to modellene er at KVARTS regner p? kvartalsvise data, mens MODAG regner p? ?rlige data. MODAGs beskrivelse av inntektene etter institusjonell inndeling er dessuten bedre utbygd enn KVARTS'. En beskrivelse av MODAG vil imidlertid i hovedsak ogs? v?re gyldig for KVARTS.

For dokumentasjon se MODAG .