Korona?ret i 10 grafer

Publisert:

Endret:

Et ?r med korona har p?virket Norge og oss alle p? utallige m?ter. Her f?r du 10 grafer som viser noen av de st?rste statistiske utslagene etter at landet stengte ned 12. mars 2020.

Ett ?r har g?tt siden vi fikk beskjeden om at de mest inngripende tiltakene i fredstid ble innf?rt i Norge. Koronatiltakene har p?virket samfunnet og livene v?re p? m?ter de f?rreste kunne se for seg f?r p?ske i fjor. Her finner du 10 grafer p? omr?der hvor pandemien har satt et tydelig preg.

Tomt p? norske flyplasser

Antall passasjerer p? fly falt naturligvis kraftig i 2020 ettersom reising var sterkt frar?det store deler av ?ret. Tallene vi har sett p? her gjelder antall passasjerer om bord p? fly ved b?de avgang og ankomst. Samme person telles alts? hver gang hen g?r av eller p? et fly p? en norsk flyplass.

Sammenlignet med 2019 ble det gjort 61 prosent f?rre flyreiser, fra nesten 58 millioner til litt over 22 millioner. Aktiviteten var aller lavest i perioden april til juni, da antall flypassasjerer var 85 prosent lavere enn i samme periode i 2019.

Korona-Flypassasjerer

Norgesferie for alle penga

Sommerferien m?tte vi stort sett legge innenlands i 2020. Tallene fra SSBs reiseunders?kelse viser at 91 prosent av alle reisene vi gjorde i fjor var i Norge. Vanligvis ligger denne andelen p? mellom 60 og 70 prosent. I grafen ser vi et lite hopp i utenlandsreiser p? sommeren, da reiserestriksjonene en kort periode var litt mindre strenge. Hoppet for innenlandsreiser p? sommeren var derimot kjempestort og helt uvanlig.

Mange dro p? tur til den norske fjellheimen. Mer enn én av fem ferier eller feriereiser i 2020 ble lagt til fjellturer. Vanligvis er det bare 1 av 10. I 2020 var det ogs? dobbelt s? mange som vanlig som ikke var p? ferie i det hele tatt.

Korona-Feriereiser

Langt f?rre hotellovernattinger

Selv om flere nordmenn enn vanlig var p? ferie i eget land, har koronapandemien g?tt hardt utover overnattingsbransjen. Samlet hadde overnattingsbedriftene (hoteller, campingplasser, vandrerhjem etc.) en nedgang p? 33 prosent i antallet overnattinger i 2020 sammenlignet med ?ret f?r.

Spesielt hotellene merket restriksjonene godt og hadde en nedgang p? 41 prosent. Campingplassene klarte seg bedre gjennom ?ret, ettersom det kan v?re litt enklere ? holde avstand p? campingplasser. Dessuten var det mange flere nordmenn enn vanlig som dro p? camping, og det veiet litt opp for mangelen p? utenlandske turister. Likevel hadde campingplassene en nedgang i antall overnattinger p? 7 prosent totalt sett.

Korona-Overnatting

Rekord i hyttesalg

Hvis du ikke hadde tilgang p? hytte f?r korona, kan det hende du er en av dem som har hytte n?. Det har aldri blitt solgt s? mange hytter i Norge som i 2020. I alt ble det omsatt 15 800 hytter p? det ?pne markedet, som er en ?kning p? 30 prosent fra ?ret f?r. 11 prosent av hyttene som ble solgt var nybygde.

Det var salget av fjellhytter som ?kte mest, med 34 prosent. ?yer og Hemsedal har de dyreste fjellhyttene, mens det var i Trysil og Hol at det ble solgt flest hytter i fjor. I gjennomsnitt kostet en brukt hytte 2 millioner og en ny hytte 4 millioner kroner i 2020.

61 prosent av hyttene ble kj?pt av personer mellom 40 og 60 ?r. Bare 3 prosent av nye hytteeiere var under 30 ?r.

Korona-Hytter

Harryhandelen utgikk

Dagsturer over grensa for ? handle ble i 2020 en aktivitet som vi s? godt som bare kunne glemme. Til sammen brukte vi litt under 2 milliarder kroner p? grensehandel i 2020. Synes du det h?res mye ut? Kanskje ikke hvis du f?r vite at det er en nedgang p? hele 88 prosent, eller 14 milliarder kroner, fra ?ret f?r. Bel?pet er dessuten mindre enn hva vi har brukt hvert eneste enkeltkvartal p? grensehandel de siste ti ?rene.

Sverige har allerede meldt om at de har tapt enormt mye penger p? at vi nordmenn ikke har handlet hos dem! 

Korona-Grensehandel

Mer penger i Norge

Det kan derimot se ut til at noe av pengene vi ikke fikk brukt over grensa ble brukt i Norge i stedet. Detaljhandelen i Norge, som inkluderer alle slags butikker som selger ulike varer, solgte 8 prosent mer i volum i 2020 enn ?ret f?r.

Det var naturligvis mye variasjon i hva slags butikker som gikk enten bedre eller d?rligere enn i et vanlig ?r. For eksempel gikk det d?rligere med bensinstasjoner (vi holdt oss mer hjemme) og butikker som selger IKT-utstyr (h?yttalere, hodetelefoner og lignende til privatpersoner). Men blant annet sportsbutikker, m?belbutikker, byggevarehus, bokhandlere og matbutikker gikk bedre enn vanlig.

Denne figuren er en indeks hvor alle linjene i grafen er regnet om til ? begynne p? 100 i januar. Derfra kan du lese av endringen i prosent i m?nedene etter. Nettbutikker hadde den desidert st?rste ?kningen i omsatt volum med over 40 prosent fra januar til desember. Dagligvarebutikker solgte 12 prosent mer til sammen.

Korona-Detaljomsetning-Uten-linje

M?tte kj?pe vin og ?l hjemme

En annen konsekvens av stengte grenser var at vi ikke lenger kunne kj?pe alkohol p? flyplassen og i utlandet. Dette kan vi se veldig tydelig i statistikken for salg av alkohol. I 2019 ble det solgt alkohol tilsvarende 83 liter alkoholholdig drikke per innbygger over 15 ?r. Dette har tidligere endret seg lite fra ?r til ?r. I 2020 ?kte derimot tallet til 95 liter per person. Det tilsvarer 24 halvlitere med ?l eller 16 vinflasker mer enn vanlig. Vi vet ikke om folk har drukket mer alkohol eller ikke under koronapandemien, men sannsynligvis kommer mesteparten av ?kningen av at vi ikke har kunnet handle p? taxfree og i utlandet.

Korona-Alkohol-uten-linje

Vi sparte mer

Mange ble permittert eller arbeidsledige i 2020, og mange sm? og store bedrifter fikk problemer. Husholdningenes inntekter har likevel ikke falt samlet sett, selv om noen selvf?lgelig ogs? har f?tt d?rligere r?d. Men fordi vi rett og slett hadde f?rre muligheter til ? kj?pe varer og tjenester, ?kte sparingen i husholdningene til historisk h?ye niv?er. Totalt sparte husholdningene 257 milliarder kroner i 2020. Vi satt inn 120 milliarder kroner i banken, mot 52 milliarder i 2019.

Fordi det for tiden er s? lave renter, kan det ogs? l?nne seg ogs? ? spare andre steder enn i banken. For eksempel g?r mye av sparepengene ogs? til ? investere i aksjer, til ? betale avdrag p? for eksempel boligl?n, investere i mer bolig eller hytte eller pensjonssparing – for ? nevne noe.

Vi betalte ogs? ned kortsiktig l?n med 10 milliarder kroner til sammen. Forklaringen er at vi b?de betalte ned mye kredittkortgjeld og generelt brukte kredittkort mindre.

Korona-Sparing

F? innvandringer ga uvanlig lav vekst i folketallet

I 2020 ble det 23 800 flere personer i Norge. Det er den laveste veksten vi har hatt p? 20 ?r. Til sammenligning ble vi nesten 40 000 flere i 2019. Grunnen var at det kom veldig mange f?rre innvandrere til Norge enn det pleier, som igjen var en naturlig konsekvens at b?de Norge og de fleste andre land har v?rt nedstengt grunnet koronapandemien. I 2020 kom det 27 prosent f?rre innvandrere til Norge enn ?ret f?r.

Korona-befolkning

Utviklingen i antall f?dte og antall d?de var p? den andre siden helt som normalt. Vi hadde ikke overd?delighet, slik som mange andre land har hatt fordi mange har d?dd av Covid-19. Faktisk d?de det 73 f?rre personer i Norge i 2020 enn i 2019. Samtidig var det en nedgang i f?dsler p? 1500 barn. Det var forventet fordi vi har sett nedgang i mange ?r.

Ved inngangen til 2021 var vi 5 391 369 mennesker i Norge. I l?pet av 2021 vil vi etter all sannsynlighet bikke 5,4 millioner.

Unge utsatte bryllupet

I 2020 s? vi en stor nedgang i antall bryllup p? 19 prosent. Faktisk har det ikke v?rt s? f? bryllup i Norge siden 1927. Det var 16 200 vigsler i l?pet av ?ret, som er en nedgang p? hele 3000 fra ?ret f?r.

Antagelig har dette med ? gj?re at mange valgte ? utsette bryllupet p? grunn av koronarestriksjonene. Vi ser dessuten tegn til at det var flere unge som heller ville vente med bryllup til det blir mulig ? ha stor fest igjen. Gjennomsnittsalderen for dem som giftet seg gikk nemlig opp et helt ?r for b?de kvinner og menn, og dette er en uvanlig stor ?kning p? s? kort tid.

Korona-Ekteskap

Mange har lurt p? om det kom til ? bli en ?kning i separasjoner og skilsmisser under koronapandemien. Faktisk er det stikk motsatte tilfelle s? langt. I 2020 var det 250 f?rre skilsmisser og 310 f?rre separasjoner enn i 2019. Det skal nevnes at disse tallene ogs? g?r litt ned hvert ?r, nettopp fordi det ogs? er stadig f?rre som gifter seg og heller lever som samboere.

Kontakt