Ustabilitet p? ssb.no

      Grunnet vedlikehold fra kl 16:30 den 23. november, kan brukerne oppleve ustabilitet p? ssb.no eller i Statistikkbanken i noen timer utover ettermiddagen og kvelden. Vi beklager ulempen det medf?rer.

      Toppbanner

      N?kkeltall

      Kalkulatorer

      Beregn prisendring

      Regn ut hvor mye prisene har endret seg. Kalkulatoren er basert p? konsumprisindeksen.

      Les om kalkulatoren

      Inngang til statistikkbanken

      Artikler og statistikker

      Nye artikler, analyser og publikasjoner

      Overf?ringsflyktninger 2020

      Overf?ringsflyktninger er personer som har flyktet fra sitt hjemland og som har blitt overf?rt til et tredje land.

      64 prosent av mj?lkekyrne i lausdriftsfj?s

      I 2020 var 64 prosent av dyreplassane for mj?lkeku i lausdriftsfj?s og 35 prosent i b?sfj?s. Gjennomsnittleg tal dyreplassar var respektive 42 og 19 i dei to fj?stypane. 55 prosent av dyreplassane var i fj?s med mj?lkerobot.

      Uendra sal av autodiesel i oktober

      I oktober vart det selt 254 millionar liter autodiesel, same mengde som i same m?nad i fjor.

      Barna som vokser opp i lavinntekt

      I alt 2,1 prosent av barna som var under 10 ?r i 2010 tilh?rte lavinntektsgruppen helt fram til 2019, og hadde dermed store deler av oppveksten i vedvarende lavinntekt. Barn med innvandrerbakgrunn opplevde dette langt oftere enn andre barn, noe som i stor grad skyldes mindre yrkesaktivitet blant foreldrene.

      Se alle publiseringer

      Ny statistikk

      Innganger med ikoner

      Mer p? ssb.no

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看