Kalender

      Kommende publiseringer

      SSB publiserer mandag-fredag kl. 08.00.

      1. Sykefrav?r

       tall for 3. kvartal 2021

      2. Alkoholomsetning

       tall for 3. kvartal 2021

      3. Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

       tall for 3. kvartal 2021

      4. Kostnadsindeks for buss

       tall for 3. kvartal 2021

      5. Lavinntektshusholdninger og deres tilknytning til arbeidsmarkedet

      1. Konjunkturtendensene

       tall for 4. kvartal 2021

      2. Renter i banker og kredittforetak

       tall for oktober 2021

      3. Rekneskap for ikkje-finansielle f?retaks utanlandsfinansiering

       tall for 3. kvartal 2021

      4. Banker og kredittforetak

       tall for oktober 2021

      5. Konjunkturtendensene 2021/4 - pressekonferanse

      1. Barnevernsinstitusjoner

       tall for 2020

      2. Finansielle sektorregnskaper

       tall for 3. kvartal 2021

      3. Luftforurensning fra samferdsel (Samferdsel og milj?)

      4. Landbrukstelling: Alder, kj?nn og utdanning

      5. Omsetning av boliger og boligpriser i ulike deler av landet

      1. Arealbruk i tettsteder

       tall for 2021

      2. Internasjonale reservar og valutalikviditet

       tall for november 2021

      3. Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

       tall for oktober 2021

      4. Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

       tall for oktober 2021

      5. Barn i lavinntektshusholdninger og deres vei til utdanning og arbeid

      1. Avfall fra byggeaktivitet

       tall for 2020

      2. Farlig avfall

       tall for 2020

      3. Nasjonalregnskap

       tall for oktober 2021

      4. Netthandel med kort

      1. Konsumprisindeksen

       tall for november 2021

      2. Harmonisert konsumprisindeks

       tall for november 2021

      3. Prisindeks for f?rstegangsomsetning innenlands

       tall for november 2021

      4. Produsentprisindeksen

       tall for november 2021

      5. Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld

       tall for 3. kvartal 2021

      6. Prisindeks for utleie av n?ringseiendom

       tall for 2020

      7. Kulturstatistikk 2020 (statistisk analyse)

      1. Byggjekostnadsindeks for bustader

       tall for november 2021

      2. Godstransport p? kysten

       tall for 3. kvartal 2021

      3. Utslipp per personkilometer og tonnkilometer - ulike transportformer (Samferdsel og milj?)

      4. Religion i Norge

      1. Olje- og gassutvinning og utvinningstjenester

       tall for 2020

      2. Elektrisitet

       tall for november 2021

      3. Holdninger til innvandrere og innvandring

       tall for 2021

      4. Fagskoler

       tall for 2021

      5. Holdninger til innvandrere og innvandring 2021

      1. Prisindeks for nye boliger

       tall for 3. kvartal 2021

      2. Utenrikshandel med varer

       tall for november 2021

      3. Eksport av laks

       tall for uke 49 2021

      4. Villreinjakt

       tall for 2021

      5. Byggjekostnadsindeks for r?yrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg

       tall for november 2021

      1. Elevar i grunnskolen

       tall for 2021

      2. Offentlige foretak, regnskap

       tall for 2020

      3. Kostnadsindeks for innenriks sj?fart

       tall for 3. kvartal 2021

      4. Kollektivtransport

       tall for 3. kvartal 2021

      5. Trafikkulykker med personskade

       tall for november 2021

      1. Skatterekneskap

       tall for november 2021

      2. Fritidsbyggomr?der

       tall for 2021

      3. Leiejord (Jordbruk og milj?)

      4. Arbeidslivet og smittevernstiltak - hva har skjedd etter 12. mars 2020

      1. Byggeareal

       tall for november 2021

      2. Lufttransport

       tall for november 2021

      3. Kommunale avl?p - Ressursinnsats, gebyrer, utslipp, rensing og slamdisponering 2020

      1. Elektrisitet

       tall for 2020

      2. Sal av petroleumsprodukt

       tall for november 2021

      3. Internasjonale reservar og valutalikviditet

       tall for november 2021

      4. Elektrisitetsn?ringens ?konomiske utvikling

       tall for 2020

      5. Grunnlag for arbeidsgiveravgift

       tall for november 2021

      1. Arbeidskraftunders?kinga, sesongjusterte tal

       tall for oktober 2021

      2. Antall arbeidsforhold og l?nn

       tall for november 2021

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看