Konjunkturtendensene til Norge og utlandet

Publisert Tittel ?pne
12. mars 2021 Rente?kninger i sikte Artikkel
11. desember 2020 Vaksinering gir ?kt rente Artikkel
11. september 2020 Bedring i sikte, men situasjonen er fremdeles alvorlig Artikkel
5. juni 2020 Dyp ?konomisk krise – men noen lyspunkter i sikte Artikkel
24. april 2020 Br?stopp for norsk ?konomi Artikkel
5. desember 2019 Oppturen i norsk ?konomi snart over Artikkel
5. september 2019 Rentetoppen er trolig n?dd Artikkel
6. juni 2019 Handelsspenninger gir svakere vekstutsikter for norsk ?konomi Artikkel
2. april 2019 Arkiv for ?konomisk utsyn Artikkel
7. mars 2019 ?konomisk utsyn over ?ret 2018 Artikkel
7. mars 2019 Oppgangen i norsk ?konomi fortsetter, men med noen skj?r i sj?en Artikkel
6. desember 2018 Norsk ?konomi er n?r konjunkturn?ytral Artikkel
6. september 2018 H?ykonjunktur i sikte Artikkel
7. juni 2018 Konjunkturoppgangen er skj?r Artikkel
8. mars 2018 ?kte petroleumsinvesteringer l?fter igjen norsk ?konomi Artikkel
5. februar 2018 Nedgang i sysselsettingsandelen p? grunn av flere eldre? Artikkel
30. november 2017 Den moderate oppgangen fortsetter Artikkel
7. september 2017 Konjunkturbunnen er n?dd, oppgangen blir i krabbegir Artikkel
8. juni 2017 I starten av en moderat konjunkturoppgang? Artikkel
9. mars 2017 Mot litt lysere tider Artikkel