Konjunkturer

      Artikler og publikasjoner

      Analyser, artikler og publikasjoner

      Viser 6 av 6

      Omikron skaper usikkerhet for norsk ?konomi

      Det har v?rt sv?rt h?y vekst i BNP Fastlands-Norge de siste m?nedene, og ?konomien n?rmer seg det vi anser som et normalt niv?. Selv om koronavarianten omikron skaper usikkerhet om den videre utviklingen, legger vi til grunn at den vil ha begrenset og midlertidig negativ effekt p? ?konomien.

      Se pressekonferanse for Konjunkturtendensene direkte

      Prognosene for norsk og internasjonal ?konomi fram mot 2024 legges fram fra klokken 09.00.

      Ringvirkninger av petroleumsn?ringen i norsk ?konomi

      I denne rapporten har vi beregnet hva petroleumsn?ringens kj?p av varer og tjenester leder til av direkte leveranser fra ulike n?ringer i norsk ?konomi, samt indirekte leveranser fra innenlandske underleverand?rer. Vi skiller mellom varer og tjenester til investeringer og til l?pende drift (produktinnsats) i petroleumsn?ringen.

      Se presentasjon av prognosene for norsk og internasjonal ?konomi

      SSBs forskere Roger Hammersland og Thomas von Brasch presenterer Konjunkturtendensene for norsk og internasjonal ?konomi fram mot 2024.

      ?konomien er p? vei opp, men krisen er ikke over

      Gjen?pningen av samfunnet er godt i gang og oppgangen i norsk ?konomi fortsetter. Koronapandemien vil likevel prege ?konomien lenge. Styringsrenten ventes ? ?ke gradvis til 1,75 prosent i 2024.

      N? snur det: Normalisering av norsk ?konomi i vente

      Vaksineringen av befolkningen har kommet langt, og gjen?pningen av samfunnet vil gi et betydelig l?ft til den ?konomiske aktiviteten i Norge framover. Den f?rste rentehevingen kommer mest sannsynlig i september.

      Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delomr?det konjunkturer.

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看