Retting av tall for salg av marine gassoljer og autodiesel

Publisert:

Tallene for salg av marine gassoljer og autodiesel er rettet tilbake til 2012. SSB har tidligere innhentet for lave salgstall for disse produktene i denne perioden.

Her finner du statistikken Salg av petroleumsprodukt for 2020.

Rettingen inneb?rer en ?kning i tallene for salg av marine gassoljer og autodiesel fra 2012 og fremover, mens tallene f?r 2012 ikke p?virkes av endringen.

F?lgende statistikker blir p?virket av rettingen;

Endring i niv?tallene fra statistikken over salg av marine gassoljer og autodiesel inneb?rer en oppjustering av niv?et p? klimagassutslipp fra 2012 og fremover. Endringen medf?rer at det ble lagt til vel 674 millioner liter marine gassoljer og autodiesel i petroleumsstatistikken for 2019.

En grovregning viser at dette til sammen utgj?r i underkant av 1,8 millioner tonn CO2 for samme ?r. Hvor mye av dette som til slutt blir en del av de samlede klimagassutslippene i Norge for 2019 avhenger blant annet av fordelingen mellom fiske, innenriks og utenriks sj?fart. Her kan du se utslippsfaktorer fra ulike energikilder

Sammen med de ?vrige kildene for statistikken Utslipp til luft, vil virkningen p? statistikken (niv?- og endringstall) f?rst v?re kjent ved publisering av utslippsstatistikken 8. juni.

Kontakt