Barne- og familievern

      Artikler og publikasjoner

      Analyser, artikler og publikasjoner

      Viser 5 av 5

      Barn som bur i fosterheim utanom familie, flyttar meir

      I 2020 budde om lag 6 600 barn i fosterheim utanom familie. Blant desse barna var det 76 prosent i alderen 0-5 ?r som flytta minst ein gong etter at dei f?rst blei plasserte utanfor heimen av barnevernet.

      F?rre unge med barnevernserfaring i h?gare utdanning

      Halvparten av alle unge utan barnevernserfaring som avslutta grunnskolen i 2014 er i h?gare utdanning i 2020. Det same gjeld berre for 1 av 5 unge som har teke imot tiltak fr? barnevernet.

      Et koronapreget ?r for familievernet

      I 2020 gikk aktiviteten i familievernet ned fra tidligere ?r. Det viser seg i en reduksjon p? dr?yt 8 prosent i det totale antall familievernsaker fra 2019. Det er grunn til ? tro at mye av nedgangen kan tilskrives pandemien.

      Noko f?rre meldingar til barnevernet i 2020

      Barnevernstenestene fekk melding om uro kring 1 450 f?rre barn i 2020 samanlikna med ?ret f?r. Dei fekk i alt 56 800 meldingar om 49 700 barn i l?pet av 2020.

      Mindre aktivitet i barnevernet - st?rst reduksjon for dei minste barna

      Barnevernstenestene starta 3 prosent f?rre unders?kingar, og vel 3 prosent f?rre barn og unge fekk barnevernstiltak i 2020 enn ?ret f?r. Det er st?rst reduksjon blant barn under skolealder.

      Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delomr?det barne- og familievern.

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看