Utdanning - barnevern

      Det er publisert nye statistikkbanktabellar som viser karakterar ved avslutta grunnskole, overgang fr? grunnskole til vidareg?ande, gjennomf?ring i vidareg?ande oppl?ring og status etter avslutta grunnskole for unge med og utan barnevernserfaring.

      Forl?psstatistikk - barnevern

      Det er publisert ny statistikkbanktabell som viser flyttingar blant barn som har budd i fosterheim i l?pet av ?ret, etter fosterheimstype, aldersgrupper, talet p? ?r sidan f?rste plasseringstiltak og observasjonsperiodar.

      Barnevern

      Oppdatert: 2. juli 2021

      Endra:

      Neste oppdatering: Forel?pig ikkje fastsett

      Barn og unge med barnevernstiltak
      Barn og unge med barnevernstiltak
      2020
      52?862

      Utvalde tabellar og figurar fr? denne statistikken

      Meldingar til barnevernet etter konklusjon, alder og kj?nn
      Meldingar til barnevernet etter konklusjon, alder og kj?nn
      Meldingar i altHenlagtTil unders?king
      ?r
      201857 0139 69147 322
      201957 98811 10346 885
      202056 80211 30045 502
      Alder
      0-2 ?r5 9691 0504 919
      3-5 ?r8 8501 5477 303
      6-12 ?r23 6154 32219 293
      13-17 ?r17 2233 98713 236
      18-22 ?r1 142391751
      Uoppgitt alder33.
      Kj?nn
      Gutar30 2876 19824 089
      Jenter26 5155 10221 413
      Uoppgitt kj?nn...
      Standardteikn i tabellar
      Unders?kingar avslutta etter konklusjon, alder og kj?nn
      Unders?kingar avslutta etter konklusjon, alder og kj?nn
      Unders?kingar konkludert i altBarnevernstenesta gjer vedtak om tiltakBegj?ring om tiltak for fylkesnemndaUnders?kinga lagt bort etter barnevernstenesta si vurderingUnders?kinga lagt bort etter parten sitt ?nskeUnders?kinga lagt bort p? grunn av flyttingUoppgitt
      ?r
      201848 19418 74942123 1734 1111 7400
      201946 94617 86633822 7584 3371 6470
      202045 57817 15230622 7584 0861 2760
      Alder
      0-2 ?r4 5621 576402 3373882210
      3-5 ?r7 1242 577343 7065742330
      6-12 ?r19 3717 7611269 3251 6664930
      13-17 ?r13 3444 9271066 7151 2913050
      18-22 ?r1 177311.675167240
      Uoppgitt alder00....0
      Kj?nn
      Gutar24 1239 15215211 9482 2196520
      Jenter21 4558 00015410 8101 8676240
      Uoppgitt kj?nn00....0
      Standardteikn i tabellar
      Unders?kingar starta etter alder og kj?nn
      Unders?kingar starta etter alder og kj?nn
      Unders?kingar starta i l?pet av ?ret
      ?r
      201847 279
      201946 864
      202045 464
      Alder
      0-2 ?r4 912
      3-5 ?r7 301
      6-12 ?r19 278
      13-17 ?r13 220
      18-22 ?r751
      Uoppgitt alder2
      Kj?nn
      Gutar24 064
      Jenter21 398
      Uoppgitt kj?nn2
      Standardteikn i tabellar
      Barn og unge med barnevernstiltak etter hjelpe- og omsorgstiltak, alder og kj?nn
      Barn og unge med barnevernstiltak etter hjelpe- og omsorgstiltak, alder og kj?nn
      Barn med barnevernstiltak i l?pet av ?retBarn med barnevernstiltak per 31.12
      2020Kj?nn i altGutarJenterUoppgitt kj?nnKj?nn i altGutarJenterUoppgitt kj?nn
      Tiltak i alt
      Alder i alt52 86228 97623 886.36 84820 20216 646.
      0-22 ?r52 52628 79323 733.36 81120 17916 632.
      0-17 ?r44 89824 50020 398.31 26317 03114 232.
      0-2 ?r2 6051 4221 183.1 797999798.
      3-5 ?r5 5332 9942 539.3 8322 1001 732.
      6-12 ?r20 73811 5129 226.14 3077 8976 410.
      13-17 ?r16 0228 5727 450.11 3276 0355 292.
      18-22 ?r7 6284 2933 335.5 5483 1482 400.
      Omsorgstiltak
      Alder i alt9 2974 8854 412.8 1444 3163 828.
      0-22 ?r9 2974 8854 412.8 1444 3163 828.
      0-17 ?r8 4744 4813 993.8 1444 3163 828.
      0-2 ?r254134120.244129115.
      3-5 ?r711377334.687368319.
      6-12 ?r3 6551 9081 747.3 5381 8511 687.
      13-17 ?r3 8542 0621 792.3 6751 9681 707.
      18-22 ?r823404419........
      Hjelpetiltak
      Alder i alt43 56524 09119 474.28 70415 88612 818.
      0-22 ?r43 22923 90819 321.28 66715 86312 804.
      0-17 ?r36 42420 01916 405.23 11912 71510 404.
      0-2 ?r2 3511 2881 063.1 553870683.
      3-5 ?r4 8222 6172 205.3 1451 7321 413.
      6-12 ?r17 0839 6047 479.10 7696 0464 723.
      13-17 ?r12 1686 5105 658.7 6524 0673 585.
      18-22 ?r6 8053 8892 916.5 5483 1482 400.
      Standardteikn i tabellar
      Barnevernstiltak per 31. desember etter tiltak
      Barnevernstiltak per 31. desember etter tiltak
      2020Barnevernstiltak per 31. desember
      Alle tiltak82 497
      Institusjon1 081
      Barnevernsinstitusjonar1 017
      Plassering i institusjon etter annan lov53
      Andre institusjonstiltak11
      Fosterheim11 098
      Fosterheim i familie og n?re nettverk3 239
      Fosterheim utanom familie og n?re nettverk6 741
      Statlege familieheimar571
      Fosterheim etter bvl § 4-277
      Beredskapsheim529
      Andre fosterheimstiltak11
      Tiltak for ? styrke foreldreferdigheiter22 585
      MST (Multisystemisk terapi)355
      PMTO (Parent Management Training Oregon)342
      FFT (Funksjonell familieterapi)101
      Webster-Stratton - De utrolige ?rene15
      ICDP (International Child Development Program)95
      Marte Meo101
      Andre heimebaserte tiltak2 323
      Sentre for foreldre og barn147
      Vedtak om r?d og rettleiing13 863
      Heimekonsulent/milj?arbeidar2 117
      Andre tiltak for ? styrke foreldreferdigheiter3 126
      Tiltak for ? styrke utviklinga til barnet27 684
      Barnehage1 618
      SFO/Aktivitetsskole2 345
      Fritidsaktivitetar1 698
      ?konomisk hjelp for ?vrig7 330
      Bes?ksheim/avlastingstiltak6 710
      St?ttekontakt2 321
      Samtalegrupper/barnegrupper201
      Utdanning og arbeid372
      ART4
      Andre tiltak for ? styrke utviklinga til barnet5 085
      Tilsyn og kontroll4 283
      Frivillig tilsyn i heimen377
      P?lagt tilsyn i heimen164
      Tilsyn under samv?r1 851
      Ruskontroll1 491
      Andre tiltak av tilsyn og kontroll400
      Nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester11 685
      Familier?d1 052
      Nettverksm?ter284
      Individuell plan74
      Deltaking i ansvarsgruppe/samarbeidsteam9 313
      Andre tiltak av nettverksarbeid/samarbeid med andre tenester962
      Unders?king og behandling fr? andre tenester738
      Medisinsk unders?king og behandling (bvl § 4-10)100
      Behandling av barn med s?rlege oppl?ringsbehov (bvl § 4-11)1
      Psykisk helsehjelp for barn og unge346
      Andre tiltak av unders?king og behandling fr? andre tenester291
      Bustad3 343
      ?konomisk hjelp til eigen bustad/hybel1 147
      Bustad med oppf?lging (inkluderer bufellesskap)1 980
      Butreningskurs3
      Andre bustadtiltak213
      Standardteikn i tabellar
      Barn og unge med tiltak i l?pet av ?ret og per 31. desember etter innvandringskategori, landbakgrunn, hjelpe- og omsorgstiltak og kj?nn
      Barn og unge med tiltak i l?pet av ?ret og per 31. desember etter innvandringskategori, landbakgrunn, hjelpe- og omsorgstiltak og kj?nn
      2020Barn med barnevernstiltak i l?pet av ?retBarn med barnevernstiltak i l?pet av ?retBarn med barnevernstiltak i l?pet av ?retBarn med barnevernstiltak i l?pet av ?retBarn med barnevernstiltak i l?pet av ?retBarn med barnevernstiltak per 31.12Barn med barnevernstiltak per 31.12Barn med barnevernstiltak per 31.12Barn med barnevernstiltak per 31.12
      Alder i altType tiltakKj?nn i altGutarJenterUoppgitt kj?nnKj?nn i altGutarJenterUoppgitt kj?nn
      Barn og unge i alt
      I altTiltak i alt52 86228 97623 886036 84820 20216 6460
      Omsorgstiltak9 2974 8854 41208 1444 3163 8280
      Hjelpetiltak43 56524 09119 474028 70415 88612 8180
      EU28/E?S, Sveits, USA, Canada, Australia og New ZealandTiltak i alt2 1391 14799201 3457046410
      Omsorgstiltak2431261170215117980
      Hjelpetiltak1 8961 02187501 1305875430
      Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utanom EU28/E?STiltak i alt12 7287 5065 22208 8635 2993 5640
      Omsorgstiltak1 72792480301 5188276910
      Hjelpetiltak11 0016 5824 41907 3454 4722 8730
      Barn og unge utan innvandrarbakgrunnTiltak i alt37 82520 23217 593026 53914 14912 3900
      Omsorgstiltak7 3123 8293 48306 3983 3663 0320
      Hjelpetiltak30 30616 29914 007020 14110 7839 3580
      UoppgittTiltak i alt1709179010150510
      Omsorgstiltak1569013670
      Hjelpetiltak155857008844440
      Innvandrarar
      I altTiltak i alt7 6554 7172 93805 4793 4192 0600
      Omsorgstiltak87646241407293923370
      Hjelpetiltak6 7794 2552 52404 7503 0271 7230
      EU28/E?S, Sveits, USA, Canada, Australia og New ZealandTiltak i alt1 27769158608284343940
      Omsorgstiltak1638974014080600
      Hjelpetiltak1 11460251206883543340
      Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utanom EU28/E?STiltak i alt6 3784 0262 35204 6512 9851 6660
      Omsorgstiltak71337334005893122770
      Hjelpetiltak5 6653 6532 01204 0622 6731 3890
      Norskf?dde med innvandrarforeldre
      I altTiltak i alt7 2123 9363 27604 7292 5842 1450
      Omsorgstiltak1 09458850601 0045524520
      Hjelpetiltak6 1183 3482 77003 7252 0321 6930
      EU28/E?S, Sveits, USA, Canada, Australia og New ZealandTiltak i alt86245640605172702470
      Omsorgstiltak80374307537380
      Hjelpetiltak78241936304422332090
      Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utanom EU28/E?STiltak i alt6 3503 4802 87004 2122 3141 8980
      Omsorgstiltak1 01455146309295154140
      Hjelpetiltak5 3362 9292 40703 2831 7991 4840
      Standardteikn i tabellar

      Om statistikken

      Statistikken gir tal for den kommunale barnevernstenesta. Tala omfattar alle meldingar, unders?kingar og tiltak, og barna dette gjeld. M?lgruppa for barnevernet sitt arbeid er barn og unge i alderen 0–22 ?r. Det er òg tal for tilsette i barnevernstenesta, samt resultat og fullf?ring i grunnoppl?ringa og status etter avslutta grunnskole.

      Meldingar: Barnevernstenesta skal snarast, og seinast innan ei veke, g? gjennom meldingar dei har motteke og konkludere om meldinga skal leggjast bort eller om dei skal starte ei unders?king. Meldingar som kjem til barnevernstenesta og som blir lagt bort, og ikkje f?rer til unders?king, vart fram til 2013 ikkje innhenta av SSB.

      Unders?kingar: Barnevernstenesta har rett og plikt til ? starte ei unders?king n?r det er rimeleg grunn til ? tru at barn lever under slike h?ve at det kan bli aktuelt med tiltak etter lov om barneverntjenester. Fr? 2013 blir alle unders?kingar innhenta av SSB, f?r det er det slik at dersom barnevernstenesta gjer fleire unders?kingar om same barn, er det enten den unders?kinga som f?rte til vedtak om tiltak eller den f?rste unders?kinga i statistikk?ret som vart registrert.

      Hjelpetiltak: Hjelpetiltak er etter lov om barneverntjenester heimla i § 4-4 (i gammal barnevernlov b?de § 18 f?rebyggjande tiltak og § 51 ettervernstiltak). Hjelpetiltak kan til d?mes vera ?konomisk st?nad, barnehage, st?ttekontakt, tilsyn, bes?ksheim/avlasting, heimekonsulent, avlastingsinstitusjon, foreldre-/barneplassar (m?dreheim), poliklinisk behandling i psykisk helsevern for barn og unge, hjelp til bustad o.a. Den nye barnevernloven som kom i 1993, opna for at barn kan plasserast bort fr? heimen - til d?mes i fosterheim - utan at ein m? treffa vedtak om ? ta omsorgen. Ei slik plassering etter § 4-4 sjette ledd, vil d? bli eit hjelpetiltak.

      Omsorgstiltak: Omsorgstiltak er etter lov om barneverntjenester grunngjeve i § 4-12 (etter gammal barnevernlov § 19). Alle vedtak om ? ta omsorgen for barnet og plassere det til oppfostring borte fr? heimen skal avgjerast i fylkesnemnda. Omsorgstiltak er tiltak heimla i § 4-12 som til d?mes beredskapsheim, fosterheim, barnevernsinstitusjon, andre behandlingsinstitusjonar eller andre omsorgstiltak borte fr? heimen. N?r barnet er under omsorg, skal alle tiltak barnet har registrerast som omsorgstiltak. Fram til 2013 rapporterte kommunane sj?lv om eit tiltak var omsorgstiltak, fr? 2013 registrerer SSB om det er hjelpe- eller omsorgstiltak vha. lovheimel p? tiltaket. Eit omsorgstiltak er definert som at dersom paragraf er enten §§ 4.8.2, 4.8.3 eller startar med 4.12, eller paragraf er §§ 4.8., 4.8.0, 4.8.1 og jamf?r paragraf starter med 4.12 er det eit omsorgstiltak.

      Ettervern: I 1998 blei barnevernloven endra slik at tiltak som blir starta f?r barnet er 18 ?r, kan fortsette eller bli erstatta med andre hjelpetiltak dersom barnet gir sitt samtykke til dette. Slike tiltak kan fortsette til barnet blir 23 ?r, og eit fellesomgrep for tiltak i aldersgruppa 18-22 ?r er ettervern.

      Nye barn i barnevernet: Alle barn med tiltak fr? barnevernet i statistikk?ret som vi ikkje finn att i barnevernsstatistikken ?ret f?r, blir definert som "nye barn" med tiltak. Det vil seie at sj?lv om barnet blir registrert som nytt barn i barnevernsstatistikken, kan det hende at barnet har motteke hjelp tidligare. Fullt f?dselsnummer er her n?kkelen til ? skilje ut kven som er nye barn i barnevernet.

      Tilsette vert registrerte i desse utdanningskategoriane: sosionomar, barnevernspedagogar, anna h?gskule-/universitetsutdanning, kontor-/merkantilutdanning, anna utdanning/ufagl?rt.

      Organisering: Her vert det registrert dersom barnevernstenesta er organisert i eit vertskommunesamarbeid og/eller som ein del av NAV.

      Kvalitetsindikatorar: Her vert det registrert om barnevernstenesta har eit system for brukarunders?king, om dei har nytta brukarunders?king i statistikk?ret og om barnevernstenesta har internkontroll.

      Utdanning - barnevern

      Standpunktkarakterar: Viser til karakter som vert gjevne ved avslutning av oppl?ringa i faget, jamf?r l?replanverket, og som skal f?rast p? vitnem?let. Standpunktkarakteren m? baserast p? eit vidt vurderingsgrunnlag som samla viser kompetansen eleven har i faget. Eleven skal ha moglegheit til ? forbetra kompetansen sin i faget inntil standpunktkarakteren er fastsett. Karakterskalaen g?r fr? 1-6, kor 6 er h?gaste karakter.

      Grunnskolepoeng: Kan sj?s som eit samla m?l for alle karakterane. Dei oppsummerer alle elevens resultat i forskjellige fag, og med p? ? danna grunnlaget for opptak til vidareg?ande skole. Poenga blir utrekna p? f?lgjande m?te: Kvar talkarakter (standpunkt eller eksamenskarakter) f?r tilsvarande poengverdi som karakteren. Poengsummen f?r ein ved ? summera alle talkarakterane, og deretter dele p? antall karakterar. Dette gjennomsnittet, med to desimalar, multipliserast med 10.

      Ein liten del av elevane som avsluttar grunnskolen f?r ikkje berekna grunnskolepoeng. Dette er elevar som av ulike ?rsaker manglar karakterar i over halvparten av faga.

      Foreldras h?gaste fullf?rte utdanning: Basert p? tal fr? Nasjonal Utdanningsdatabase (NUDB). Det er dei nye niv?definisjonane av Befolkningens utdanningsniv? som vert nytta. Den av foreldra som har h?gast utdanningsniv? definerer foreldras h?gaste fullf?rte utdanning.

      Todelt utdanningsprogram: Utdanningsprogramma i vidareg?ande oppl?ring er delt inn i studief?rebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram.

      Studief?rebuande inkluderer f?lgjande utdanningsprogram: Idrettsfag, musikk dans og drama, studiespesialisering og fr? hausten 2016 medium og kommunikasjon og kunst, design og arkitektur.

      Yrkesfag inkluderer f?lgjande utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, design og handverk, elektro og datateknologi (tidlegare elektrofag), helse- og oppvekstfag, medium og kommunikasjon (gamal ordning), naturbruk, restaurant- og matfag, service og samferdsel, teknologi- og industrifag (tidlegare teknikk og industriell produksjon), og fr? hausten 2020 fris?r, blomar, interi?r og eksponeringsdesign, handverk design og produktutvikling, sal, service og reiseliv og informasjonsteknologi og medieproduksjon.

      Fullf?rt og best?tt med studie- eller yrkeskompetanse: Ein person reknast som ? ha fullf?rt og best?tt den vidareg?ande oppl?ringa med studie- eller yrkeskompetanse n?r eleven/l?rlingen er registrert med best?tt Vg3/fag- og sveinepr?ve, og/eller er registrert med vitnem?l i Nasjonal Vitnem?lsdatabase. Personar som enten har avlagt eksamen eller er i gong med fag p? universitet/h?gskole, er i statistikken behandla som at dei har fullf?rt og best?tt vidareg?ande oppl?ring. Sj? statistikken ?Gjennomf?ring i vidareg?ande oppl?ring? for n?rare omtale av dei ulike fullf?ringskategoriane.

      Status etter avslutta grunnskole, tilknyting til arbeid, utdanning og velferdsordningar: Status for den enkelte person sitt forhold til utdanning, arbeidsmarknad og ytingar. Status vert prioritert i f?lgjande rekkjef?lge: N?verande h?gare utdanning (universitet- eller h?gskole), n?verande l?gare utdanning (grunnskole, vidareg?ande skole eller fagskole), sysselsetting, om ein tek imot helserelaterte ytingar, andre ytingar, d?d/utvandra og anna. Prioriteringa av status er ulik prioriteringa av arbeidsmarknadsstatus i statistikken ?Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger?.

      Ikkje relevant

      Namn: Barnevern

      Emne: Sosiale forhold og kriminalitet

      Forel?pig ikkje fastsett

      Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk

      Tal for heile landet, landsdelar, barnevernsregionar, fylke, kommunar og bydelar i Oslo.

      Ureviderte kommunetal vert publisert i KOSTRA 15. mars kvart ?r.

      Reviderte kommunetal vert publisert i KOSTRA 15. juni kvart ?r.

      Meir detaljert statistikk p? landsniv? vert publisert ?rleg i m?nadsskiftet juni/juli.

      Utdanning – barnevern

      Tal for personar med barnevernstiltak s? langt i livet, karakterar ved avslutta grunnskole, overgang fr? grunnskole til vidareg?ande oppl?ring, gjennomf?ring i vidareg?ande oppl?ring og status for elevar 22 ?r eller yngre etter avslutta grunnskole publiserast i andre halv?r.

      Nordisk sosialstatistikkomite (NOSOSKO)

      SSB har ?rgangsfiler og filforklaringar.

      ?rsfilene er tilgjengelege for forskning via http://www.edu-zuoyi.com/data-til-forskning

      Barnevernsstatistikken vart f?rste gong publisert i 1900, og var fram til 1954 ein summarisk statistikk laga p? bakgrunn av ?rsmeldingar fr? verjer?da. Fram til 1915 blei statistikken laga av Kirke- og undervisningsdepartementet, seinare av Statistisk sentralbyr?. Fr? 1954 har barnevernsstatistikken blitt laga p? bakgrunn av ?rlege oppg?ver fr? kommunane. Den store omlegginga kom p? 1990-talet. Fr? og med 1992 blei dataomfanget sterkt utvida, og omlegginga f?rte til brot i nokre av tidsseriane, blant anna for talet p? "nye" barnevernsklientar. Tal p? nye klientar fr? f?r og etter 1992 kan ikkje samanliknast direkte. I 1993 blei registreringsskjemaet endra som f?lgje av ny barnevernlov. Den nye lova opna for at barn kan plasserast utanfor heimen utan at fylkesnemnda f?rst m? ha fatta vedtak om ? ta over omsorgen. Talet p? barn under omsorg fr? og med 1993 kan derimot jamf?rast.

      Fr? og med 1997 blei meldingar til barnevernet tatt ut. No vart det berre registrert informasjon om kven som meldte saka og innhaldet i meldinga, for dei barna kor barnevernstenesta startar eller avsluttar unders?king i statistikk?ret.

      I 1998 blei det vedteke ei endring i lov om barneverntjenester fr? 1993. Alderen p? barn og unge som kan f? ettervern vart auka fr? 18-20 ?r til 18-22 ?r. Dermed blei aldersgruppa omfatta av statistikk om barnevern endra.

      I 2002 var det ei st?rre omlegging av barnevernsstatistikken. No kom KOSTRA-funksjonane 251 og 252 med i rapporteringsgrunnlaget.

      Fr? og med 2007 blei Kostra-skjema 15 Barnevern, endra. Talet p? tiltakskategoriar blei utvida.

      Fr? og med 2013 er rapportering av 15 Barnevern endra. Skjema er ikkje lenger tilgjengeleg, det er berre mogleg ? levere filuttrekk fr? fagsystemet. Meldingar og alle unders?kingar skal no rapporterast, tidlegare vart berre ei unders?king per barn rapportert. Talet p? tiltakskategoriar er utvida, og det er innf?rt 8 hovedkategoriar av tiltak med underkategoriar. SSB registrerer no om det er hjelpe- eller omsorgstiltak vha. lovheimel p? tiltaket, og om tiltaket er funksjon 251 eller 252 vha. tiltakskategori. Tidlegare rapporterte kommunane dette sj?lv.

      Fr? og med 2010 vart tilsette i barnevernet inkludert i den generelle barnevernsstatistikken. Tidlegare vart denne publisert for seg sj?lv http://www.edu-zuoyi.com/barnevernp/ .

      Statistikk over personell i sosialkontortenesta, som er ein summarisk statistikk, vart f?rste gong innsamla i 1984. Det var f?rst i 1991 at tilsette i barnevernet vart skilt ut. Fr? og med 1992 er barnevernet skilt ut som ei eiga teneste, og fr? no registrerer ein stillingar etter utdanning omrekna til heile stillingar, og i tillegg talet p? ledige stillingar per 31.12. Fr? 2012 er ogs? stillingar knytt til funksjon rapportert eksplisitt i tillegg til stillingar p? funksjon 244, og fr? 2013 er stillingar knytt til funksjon 252 tatt med.

      Opplysningar om organisering og samarbeid vart f?rste gong publisert i 1993. Kvalitetsindikatorane for barnevernstenesta vart f?rste gong publisert i 2006.

      Utdanning – barnevern

      Tal for personar med barnevernstiltak s? langt i livet, karakterar ved avslutta grunnskole, overgang fr? grunnskole til vidareg?ande oppl?ring, gjennomf?ring i vidareg?ande oppl?ring og status etter avslutta grunnskole vart publisert hausten 2021, for statistikk?ra 2018-2020, for f?rste gong. Tabellane er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

      Brukarar: Barne- og familiedepartementet, andre departement, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Statens helsetilsyn, Statsforvaltaren, fylka og kommunar, forskingsinstitusjonar, media og studentar.

      Bruksomr?de: Offentleg planlegging, forsking og utgreiing, utdanning og offentleg debatt.

      Eksterne brukarar har tilgang til statistikk n?r den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 p? ssb.no etter varsling minst tre m?nader f?r i Statistikkkalenderen. Dette er eit av dei viktigaste prinsippa i SSB for ? sikre lik behandling av brukarane.

      Statistikken kan sj?ast i samanheng med barnevernsinstitusjonsstatistikken. Det er ulike kjelder til desse statistikkane, slik at talet p? barn og unge med tiltaket barnevernsinstitusjon er ulikt. Likevel kan institusjonsstatistikken gje detaljar om dei barn og unge som i barnevernsstatistikken st?r som mottakarar av tiltaket barnevernsinstitusjon.

      Utdanning – barnevern

      Tal for karakterar ved avslutta grunnskole, overgang fr? grunnskole til vidareg?ande oppl?ring, gjennomf?ring i vidareg?ande oppl?ring og status etter avslutta grunnskole publiserast ogs? i andre statistikkar basert p? dei same datakjeldene. Likevel vil ikkje tala v?re heilt samanliknbare med dei andre ?rlege registerbaserte statistikkane. Det er fleire grunnar til dette:

      • Forskjellar i avgrensing av populasjonen: Det er gjort ei aldersavgrensing p? 22 ?r eller yngre for tala nemnt ovanfor. I statistikken ?Karakterer ved avsluttet grunnskole? er avgrensinga under 17 ?r. For ?Gjennomf?ring i videreg?ende oppl?ring? inkluderast alle aldersgrupper. For tala under ?Status for elevar 22 ?r eller yngre etter avslutta grunnskole? er det selektert p? elevar (22 ?r eller yngre) som avslutta grunnskole 6 eller 10 ?r tidlegare. I statistikken ?Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger? brukes aldersgruppa 15 ?r og over.
      • Det er brukt bustadsfylke i tabellane: I statistikkene ?Karakterer ved avsluttet grunnskole? og ?Gjennomf?ring i videreg?ende oppl?ring? er tabellane publisert etter skolefylke.
      • Ulik prioritering av status: I System for persondata (SFP) og statistikken ?Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger? prioriterast status annleis samanlikna med tabellane innunder ?Barnevern?, sj? om statistikken. Blant anna prioriterast sysselsetjing framfor utdanning. For korleis status prioriterast i tabellane som knyttast til barnevernstiltak, sj? definisjonar.

      Oppg?vene vert henta inn av Statistisk sentralbyr? for Barne- og familiedepartementet med heimel i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 2-3. Statistisk sentralbyr? vil i medhald av lov 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyr? § 2-2 nytte oppg?vene til utarbeiding av offisiell statistikk.

      Ikkje relevant

      Statistikken inneheld opplysningar om; startdato og avslutningsdato for unders?king, kven som melde saka som f?rte til unders?king, saksinnhaldet i meldinga, og resultatet av unders?kinga. For barn som har motteke tiltak i statistikk?ret, registrerer ein om barnet hadde hjelpetiltak og/eller omsorgstiltak, om tiltaket var i familien (funksjon 251) og/eller utanfor familien (funksjon 252), kva slag tiltak og talet p? m?nader tiltaket har vore i gong i statistikk?ret. Ein registrerer om foreldra er blitt fr?tekne ansvaret for barnet i statistikk?ret, om barnet er plassert utanfor heimen i statistikk?ret, samt grunnlag for vedtak om tiltak. Fr? 2013 inneheld statistikken opplysningar om start- og sluttdato for melding, kven som melde og innhaldet i meldinga, og resultat av meldinga. Start- og sluttdato, og grunnlag for vedtak om tiltak for unders?kingar. Start- og sluttdato, lovheimel, grunnlag for oppheving av omsorgstiltak, og type tiltak for alle tiltak som har vore i gang i statistikk?ret. Start- og sluttdato samt eventuell dato for evaluering av plan, og type plan.

      Barnevernsstatistikken vert i hovudsak utarbeidd p? bakgrunn av registreringar gjort av barnevernstenesta i deira fagprogram. Dei kommunane som ikkje har fagprogram, sendte inn elektroniske skjema fram til 2013. Alle barn som er under unders?king og/eller barn med tiltak etter lov om barneverntjenester i statistikk?ret er med i filuttrekket/skjema til SSB fr? den kommunale barnevernstenesta. Fr? 2013 er ogs? alle meldingar til barnevernet med i rapporteringa. Barnet er eining i statistikken og det blir nytta fullt f?dselsnummer. Ein kan setja i verk tiltak for barn under 18 ?r, eller forlenge eit tiltak som er i gong, fram til barnet fyller 25 ?r, dersom det samtykkjer i dette. Den ?vre aldersgrensa er endra fr? 23 ?r fr? 1.1.2021 (statistikk?ret 2021).

      Registrering av tilsette i barnevernstenesta, organisering og samarbeid i det kommunale barnevernet og kvalitetsindikatorar, vert gjort i KOSTRA-skjema 8 som alle kommunar skal rapportere. Tilsette skal registrerast per 31.12. i statistikk?ret etter utdanning. Fr? 2013 omfattar skjema 8 tilsette p? alle funksjonane knytt til barnevern, som er 244, 251 og 252.

      Filuttrekk fr? den kommunale barnevernstenesta sine fagprogram er datagrunnlaget. Dei f? kommunane som ikkje hadde fagprogram, sendte inn elektroniske skjema fr? SSB sine websider fram til 2013.

      Tilsette vert innhenta fr? den kommunale barnevernstenesta som sender inn elektroniske skjema fr? SSB sine websider.

      Opplysningar om ?konomi er henta fr? kommunerekneskapet.

      Befolkningsdata per 1.1. p?f?lgjande ?r vert brukt for ? rekne ut per 1 000 tal.

      Ikkje utval. Statistikken skal innehalde alle barn med barnevernstiltak og/eller unders?king og/eller melding i statistikk?ret. Og alle tilsette knytte til funksjon 244 Barnevernsteneste, samt funksjon 251 Barnevernstiltak n?r barnet ikke er plassert av barnevernet f.o.m. statistikk?ret 2012, og funksjon 252 Barnevernstiltak n?r barnet er plassert av barnevernet f.o.m. statistikk?ret 2013.

      Utdanning – barnevern

      Tal for personar med barnevernstiltak s? langt i livet, karakterar ved avslutta grunnskole, overgang fr? grunnskole til vidareg?ande oppl?ring, gjennomf?ring i vidareg?ande oppl?ring og status for elevar 22 ?r eller yngre etter avslutta grunnskole kjem fr? ei rekke ulike kjelder:

      Personar med barnevernstiltak s? langt i livet. Kjelde for barnevernsopplysningar i datagrunnlaget er eit uttrekk fr? barnevernshistorikkfila. Ei historikkfil som inneheld opplysningar om alle barn som hadde omsorgs- og/eller hjelpetiltak i kvart ?r fr? 1993 til siste statistikk?r, inkludert talet p? kvar av type tiltak i l?pet av ?ret og ved utgangen av ?ret. Fila er konstruert fr? dei ?rlege, ferdig behandla filene som blir brukt i produksjonen av barnevernsstatistikken.

      Kjennemerke for ein persons tilknyting til barnevernet gis p? eit bestemt tidspunkt, samtidig som omsorgstiltak prioriterast framfor hjelpetiltak. Det vil seie at ein person som er registrert med hjelpetiltak i 2015 og omsorgstiltak i 2020 blir talt som ein person med hjelpetiltak i statistikk for 2018 og omsorgstiltak i statistikk for 2020 og seinare. Dette er ogs? tatt omsyn til i dubletthandteringa, slik at personar som er registrerte fleire gonger i SSBs registrer (ofte p? grunn av midlertidige eller utg?tte personnummer) beheld dei tidlegaste registreringane for begge tiltakstypar.

      Avgangskarakterar fra grunnskolen rapporterast inn til fylkeskommunanes administrative datasystem for inntak til vidareg?ande oppl?ring (VIGO).

      Innanfor vidareg?ande oppl?ring er VIGO den viktigaste kjelda. Datagrunnlaget er spesifiserte uttrekk fr? dette systemet. Statistisk sentralbyr? hentar ogs? inn vitnem?lsdata fra Nasjonal vitnem?lsdatabase (NVB) som administrerast av Samordna opptak ved Universitetet i Oslo.

      Tala for status for elevar 22 ?r eller yngre etter avslutta grunnskole baserer seg p? informasjon fra system for persondata (SFP). Dette systemet best?r av register som innehelder data for omr?der som arbeidsmarknad, utdanningsaktivitet og velferdsordningar som er meint ? kompensere for manglande arbeidsinntekt. Les meir her.

      KOSTRA-skjema 15 Barnevern, og ei filforklaring, fr? 2013 ein XSD, ligg til grunn for dataregistreringa. Innrapporteringsfristen er 15. januar ?ret etter statistikk?ret. For kommunar med fagprogram for barnevern blir det gjort eit filuttrekk som vert sendt elektronisk til SSB. Dei kommunane som ikkje har fagprogram, sendte fram til 2013 inn elektroniske skjema fr? SSB sine websider.

      Kommunane f?r tilbake oversiktstabellar og feillister etter innsendt barnevernsstatistikk. Kommunane skal sjekke at tala stemmer, og rapportere til SSB dersom det er feil i innsendte data. I 2013 vart kommunane bedt om ? g? gjennom KOSTRA-publiseringa 15. mars og gje SSB tilbakemelding p? om tala var korrekte, og feillister vart ikkje sendt ut for 2013.

      KOSTRA-skjema 8 Personell og organisering av barnevernstenesta vert sendt inn elektronisk fr? SSB sine websider kvart ?r med frist 15. februar.

      Ved interkommunalt samarbeid skal ein rapportere ei fil/eit skjema for kvar kommune.

      Kontrollprogrammet for barnevern, som er tilgjengeleg p? SSB sine websider, har ein sentral plass i dei faste kontroll- og revisjonsrutinane for statistikken. Kommunane k?yrer kontrollprogrammet f?r innsending av barnevernsfil til SSB, og kommunane rettar opp mest mogleg f?r innsending. Fr? 2013 hindrar dei fleste av kontrollane innsending av datafil og m? rettast opp av kommunane. Etter mottak av fil vert kontrollprogrammet ogs? k?yrt i SSB. F?rebelse tabellar med hovudtal, og feilliste, blir sendt til den enkelte kommune. Barnevernstenesta i kommunen f?rer riktige opplysningar p? feillista f?r den vert returnert til SSB for revisjon og oppretting av tala.

      Kontroll av data om tilsette byggjer p? ei jamf?ring med talet p? tilsette fr? ?ret f?r. Og kommunane vert kontakta dersom det er store avvik for eventuell oppretting eller innsending av nytt skjema.

      Ikkje relevant

      Tal som gjer at ein kan identifisera enkeltpersonar blir ikkje offentleggjorde.

      I perioden 1980-1985 brukte ein ikkje f?dselsnummer i registreringa, noko som hindra kontroll av dublettar. Tal fr? desse ?ra kan difor ikkje heilt samanliknast med periodane f?r og etter. Talet p? barn under omsorg i 1992 er truleg for h?gt fordi statistikkskjema for 1992 var utforma slik at alle plasseringar vart registrerte som omsorgsplasseringar. Det er eit brot i tidsserien i 1993 over nye barn med tiltak som eit resultat av ny definisjon av nye barn.

      I 2002 var det endring i barnevernsskjema, der blant anna fleire kategoriar for tiltakstypar kom med.

      I 2007 var det ei ny omlegging, med fleire typar tiltak og opplysningar som samlast inn. Det vil seie at barnevernsstatistikken fr? 2002-2006 er fullt samanliknbar.

      Hovudtal for 2007 og p?f?lgjande ?r vil kunne samanliknast med tidlegare ?rgangar, det vil seie til d?mes omfang av barn med tiltak, barn med omsorgstiltak, hjelpetiltak, plasseringar og unders?kingar. Fr? og med 2007 har det kome med fleire alternativ for tiltakstype og meldingsinstans. Det vil dermed kunne vere eit brot n?r det gjelder tiltakskategorien "andre tiltak" og kategorien "andre" for meldingsinstans.

      I 2013 var det ei ny omlegging, med innhenting av meldingar, fleire kategoriar for innhald i meldinga, mindre endringar i kategoriane for kven som meldte, innhenting av alle unders?kingar, ikkje berre ei per barn, og fleire typar tiltak. Det vil seie at barnevernsstatistikken fr? 2007-2012 er fullt samanliknbar. Hovudtal for 2013 og p?f?lgjande ?r vil kunne samanliknast med tidlegare ?rgangar, det vil seie til d?mes omfang av barn med tiltak, barn med omsorgstiltak og hjelpetiltak, omfang av barn med unders?king. For unders?kingssaker er det eit brot, men omfanget av barn med unders?king vil fortsatt bli publisert.

      I perioden 1984-1990 fins det ikkje tal for tilsette i den kommunale barnevernstenesta. Fr? og med 1992 er barnevernet skilt ut som ei eiga teneste, og registreringa av personell er ikkje blitt nemneverdig endra etter dette. Fr? og med 2012 vart ogs? tilsette p? funksjon 251 Barnevernstiltak n?r barnet ikke er plassert av barnevernet inkludert i skjema 8 i tillegg til tilsette p? funksjon 244 Barnevernteneste. Dette gjer det vanskeleg ? samanlikne det totale talet p? tilsette fordi vi antar at tilsette p? funksjon 251 ogs? f?r 2012 har blitt rapportert inn fr? enkelte kommunar. Fr? 2013 er ogs? tilsette p? funksjon 252 Barnevernstiltak n?r barnet er plassert av barnevernet inkludert i skjema 8.

      Barnevernsdata er basert p? fullteljing, dvs. at alle einingar i denne statistikken - kommunar og bydelar - skal rapportere kvart ?r.

      I publisering av KOSTRA-tal i mars vil ofte fleire kommunar ikkje ha rapportert data i tide. Fr?fallet kan gjere det vanskeleg ? seie noko om verdien p? nasjonalt niv?. For barnevernstabellane er det likevel summen av dei som har rapportert som er estimerte verdiar p? nasjonalt og regionale niv?.

      Ikkje relevant
      Kontakt

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看