Sal av petroleumsprodukt

      Til toppen

      11174: Salg av petroleumsprodukter, etter kj?pegruppe og produkt (mill. liter). Forel?pige tall (F) 2010M01 - 2021M12

      M? velges

      Valgt 1 av totalt 1

      M? velges
      S?kefelt for ? finne ?nsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler p? verdier i listen. 2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

      Valgt 1 av totalt 144

      S?kefelt for ? finne ?nsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler p? verdier i listen. 0 Hele landet , 30 Viken , 01 ?stfold (-2019) ,

      Valgt 0 av totalt 29

      Valgfri variabel
      S?kefelt for ? finne ?nsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler p? verdier i listen. Alle kj?pegrupper , Bulk , Petroleumsutvinning ,

      Valgt 0 av totalt 16

      Valgfri variabel
      S?kefelt for ? finne ?nsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler p? verdier i listen. Petroleumsprodukter i alt , Bilbensin , Anleggsdiesel ,

      Valgt 0 av totalt 10

      Valgfri variabel
      Antall valgte celler
      (maksimalt tillatt er 300 000)
      Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

      Obs:

      Tall fra og med 2020 kan ikke sammenlignes med tidligere ?r for produktene marine gassoljer og autodiesel, samt sum alle produkter.
      Volum p? selt bilbensin og autodiesel er medrekna iblanda biodrivstoff. Tal p? sal av autodiesel og marine gassoljer for 2020 og jan. - feb. 2021 vart korrigert 20.04.2021. Rettinga medf?rer at tal f.o.m. 2020 for desse produkta (samt totaltalet) ikkje kan samanliknast med tidlegare periodar. Tala for sal av autodiesel i perioden januar t.o.m. august 2021 vart revidert 21.10.2021

      region

      Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

      region

      21 Svalbard

      Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard p? lik linje med de andre fylkene i Norge.

      m?ned

      2021M04

      Fordelinga av salet mellom kj?pegruppene Bensinstasjoner og Truckstasjoner vart korrigert 20. mai 2021.
      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看