Konjunkturtendensene

      Til toppen

      12880: Makro?konomiske hovedst?rrelser. Regnskap og prognoser 1991 - 2024

      M? velges
      S?kefelt for ? finne ?nsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler p? verdier i listen. Konsum i husholdninger mv , Konsum i offentlig forvaltning , Bruttoinvestering i fast realkapital ,

      Valgt 1 av totalt 42

      M? velges
      S?kefelt for ? finne ?nsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler p? verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

      Valgt 1 av totalt 34

      Antall valgte celler
      (maksimalt tillatt er 300 000)
      Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

      Obs:

      Prognoser for innev?rende og framtidige ?r.
      Prosentvis endring fra ?ret f?r der ikke annet framg?r.

      statistikkvariabel

      Ettersp?rsel fra Fastlands-Norge

      Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner + konsum i offentlig forvaltning + bruttoinvesteringer i fast kapital i Fastlands-Norge.

      KPI-JAE

      KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer.

      Pengemarkedsrente (niv?)

      Tall for 1991-2019 ble rettet 17.11.2020.

      Utl?nsrente, rammel?n (niv?)

      Gjennomsnitt for ?ret. Utl?nsrente, rammel?n med pant i bolig.

      Importveid kronekurs (44 land)

      Positivt fortegn inneb?rer depresiering.

      Driftsbalansen (milliarder kr)

      Driftsbalansen uten korreksjon for sparing i pensjonsfond.
      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看