Omsetningsindeks for tjenester

      Til toppen

      13230: Omsetningsindeks for tjenester, etter n?ring (SN2007) 2003K1 - 2021K3

      M? velges

      Valgt 1 av totalt 6

      M? velges
      S?kefelt for ? finne ?nsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler p? verdier i listen. 2003K1 , 2003K2 , 2003K3 ,

      Valgt 1 av totalt 75

      M? velges
      Antall valgte celler
      (maksimalt tillatt er 300 000)
      Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
      Metoden som brukes til ? fremskrive termintall er endret per 2020K2 for ? ta hensyn til ekstreme verdier som f?lge av koronakrisen. Fra og med 2019K1 inkluderer hovedomr?de M estimerte verdier for n?ring 72, basert p? utviklingen innen hovedomr?det for ?vrig.
      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看