Barnevern

      Til toppen

      13353: Flyttingar blant barn som har bodd i fosterheim i l?pet av ?ret, etter fosterheimstype, aldersgrupper, talet p? ?r sidan f?rste plasseringstiltak og observasjonsperiodar 2019 - 2020

      M? velges

      Valgt 1 av totalt 3

      M? velges

      Valgt 1 av totalt 2

      M? velges

      Valgt 0 av totalt 3

      Valgt 0 av totalt 6

      Valgfri variabel

      Valgt 0 av totalt 5

      Valgfri variabel

      Valgt 0 av totalt 6

      Valgfri variabel
      Antall valgte celler
      (maksimalt tillatt er 300 000)
      Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
      Forl?p for barnevernsdata startar i 2014. Alle aggregerte data utan tilvising til talet p? ?r i observasjonsperioden, har den lengste aggregeringsperioden fr? 2014 til statistikk?ret.

      statistikkvariabel

      Gjennomsnittleg tal p? flyttingar

      For ? f? tal for gjennomsnittlege flyttingar m? ein velje enkelte aldersgrupper og spesifikke ?r sidan f?rste plassering.

      Barn i fosterheim

      Totaltal for barn i ulike typar fosterheim fins kun for statistikk?ret, uavhengig av observasjonsperiode og talet p? ?r sidan f?rste plassering.
      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看