Statistikk p? oppdrag

      Innledende tekst

      Oppdragsvirksomheten i Statistisk sentralbyr? omfatter innsamling og utarbeiding av statistikk innenfor spesialomr?der. Oppdragene kan ogs? gjelde spesiell h?ndtering av data som allerede er innsamlet og forskningsoppdrag som er baserte p? tallmateriale fra SSB.

      Prising av oppdrag

      Oppdragsfinansiert virksomhet i SSB skal v?re selvfinansiert. Dette betyr at oppdrag skal prises slik at de gir full kostnadsdekning.

      Oppdragene m? b?re sin andel av virksomhetens generelle felleskostnader, som er n?dvendige kostnader som ikke kan knyttes direkte til sluttprodukter. Eksempler p? dette er kostnader til administrasjon og andre st?ttefunksjoner, infrastruktur som IT og leie av lokaler. Timeprisen oppdragsgiver m? betale, vil derfor f? et p?slag for felleskostnader.

      Kravet til selvfinansiering gjelder virksomheten som helhet. Dette betyr at enkeltoppdrag kan avvike fra normen. Prisene for et prosjekt skal spesifiseres i kontrakt. I tillegg til timekostnader skal eventuelle direkte kostnader knyttet til prosjektet spesifiseres i kontrakten.

      Prisene baseres som regel p? faktisk l?nn for de som arbeider p? prosjektet. Tabellen nedenfor gir noen eksempler for ansatte i ulike kategorier/grupper. Prisene i tabellen er eksklusive merverdiavgift. Det skal legges til 25 prosent merverdiavgift p? prisene med mindre det er gitt unntak i merverdiavgiftsloven.

      SSB er fra 1.1.2017 p?lagt ? betale pensjonspremie til Statens Pensjonskasse over egne driftsbudsjetter. Oppdragsvirksomheten skal v?re selvfinansierende. De ?kte l?nnsutgifter dette medf?rer har Finansdepartementet p?lagt SSB ? dekke fra 1.1.2018.


      Timepriser 2021/2022:

      Gruppe Ltr Timepris til 31.12.2021 Timepris fra 1.1.2022
      5 19-44 620 638
      4 45-54 790 813
      3 55-64 930 958
      2 65-74 1 120 1145
      1 75-84 1 420 1446
      0 85- 2 000 2037      Gruppering av stillingskategorier:

      Gruppe 0 omfatter toppledere og andre spesialister.

      Gruppe 1 omfatter ledere.

      Gruppe 2 omfatter forskere, r?dgivere og prosjektledere.

      Gruppe 3 omfatter stillingsgruppen saksbehandler I.

      Gruppe 4 omfatter stillingsgruppen saksbehandler II.

      Gruppe 5 omfatter kontorstillinger.

      Mer p? ssb.no

      Mer p? ssb.no

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看