Bilparken

      Oppdatert: 25. mars 2021

      Neste oppdatering: 25. mars 2022

      Elektriske personbiler ved utgangen av ?ret
      Elektriske personbiler ved utgangen av ?ret
      2020
      340?002

      Utvalgte tabeller og figurer fra denne statistikken

      Bilparken etter type drivstoff
      Bilparken etter type drivstoff
      2020
      BensinDieselEl.Hybrid (ladbar)Hybrid (ikke ladbar)Annet drivstoff1
      Personbiler2 951 7451 259 233340 002146 153125 991419
      Varebiler21 626463 9049 75252114517
      Lastebiler2 32467 6973729601
      Busser18113 82246254111799
      Traktorer65 614233 1771130085
      Kranbiler ol.2 0754 21018001
      Mopeder151 5012 1582 688000
      Lette motorsykler30 0322128001
      Tunge motorsykler175 685561 701008
      Sn?scootere93 35728001
      1Bl.a. gass, hydrogen og parafin
      2Omfatter ogs? ambulanser, kombinerte biler og bobiler
      Standardtegn i tabeller
      Vrakpantordningen for person- og varebiler
      Vrakpantordningen for person- og varebiler
      Biler vraket i altPersonbilerVarebilerAndel av alle personbiler som ble vraketAndel av alle varebiler som ble vraketPersonbiler (snittalder ved vraking)Varebiler (snittalder ved vraking)
      2002106 49899 5226 9765,22,71815,7
      2003102 34195 2247 1174,92,718,416
      2004108 880101 9156 9655,22,518,616
      2005102 04495 5896 4554,72,118,916
      2006105 32498 3596 9654,72,11915,5
      200799 88593 1936 6924,31,818,915,3
      2008107 15398 5528 6014,52,318,715,5
      200994 49787 1377 3603,91,918,514,9
      201098 66290 7587 9043,9218,414,9
      2011117 520107 7879 7334,62,419,216,2
      2012117 578107 37310 2054,42,418,115
      2013150 905137 23913 6665,53,118,415,4
      2014144 385130 96613 4195,2318,515,6
      2015135 801122 56613 2354,72,918,415,5
      2016134 881121 48413 3974,62,918,315,3
      2017136 203121 38514 8184,53,118,215,2
      2018137 134121 83815 2964,53,218,115,1
      2019138 855122 38616 4694,43,418,115,3
      2020131 348115 88215 4664,23,118,415,7
      Standardtegn i tabeller

      Om statistikken

      Statistikken viser strukturen og utviklingen i kj?ret?yparken; herunder antall kj?ret?y etter fabrikkmerke og drivstofftype for alle kj?ret?ygrupper. Statistikken gir ogs? informasjon om gjennomsnittsalder for person- og varebiler, samt antall biler som vrakes gjennom panteordningen.

      Personbiler:

      • 101 Personbil, unntatt ambulanse

      Bobiler:

      • 316 Campingbil iht. forskrift om engangsavgift § 2-5 som endret pr. 1. januar 2009

      Ambulanser:

      • 106 Personbil (Ambulanse)
      • 107 Personbil (Leilighetsambulanse)

      Busser:

      • 201 Buss, registrert f?rste gang her i landet f?r 1.1.1983
      • 210 Buss, registrert for mindre enn 17 passasjerplasser
      • 211 Buss (Klasse 1)
      • 212 Buss (Klasse 2)
      • 213 Buss (Klasse 3)
      • 214 Buss (Klasse 2 og 3)
      • 215 Buss, under 6 meter med inntil (mindre enn) 17 sitteplasser, hvorav minst 10 seter er fastmontert i fartsretningen

      Kombinerte biler:

      • 301 Kombinert bil

      Varebiler:

      • 310 Varebil, registrert f?rste gang her i landet f?r 1.1.1981 og varebil (Klasse 1) registrert f?rste gang her i landet 1.1.1981 eller senere og som ikke omfattes av kode 314
      • 311 Varebil (Klasse 2), registrert f?rste gang her i landet 1.1.1981 eller senere og som ikke omfattes av kode 315
      • 312 Varebil (Begravelsesbil), (tidligere Likbil)
      • 313 Varebil (Campingbil). Registrert f?r 1.1.2009
      • 314 Varebil (Klasse 1), fortollet etter 31.3.2001
      • 315 Varebil (Klasse 2), fortollet etter 31.3.2001

      Lastebiler:

      • 320 Lastebil (med plan), ?pent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse. Registrert f?r 1. januar 2005
      • 321 Lastebil (med lukket godsrom), herunder flyttebil, thermovogn, bankbuss m.v. Registrert f?r 1. januar 2005
      • 323 Lastebil (bergingsbil). Registrert f?r 1. januar 2005
      • 325 Lastebil, betongblandebil, renovasjonsbil, t?mmertransportbil, containerbil og andre
      • lastebiler som ikke er f?rt opp med egen kode. Registrert f?r 1. januar 2005
      • 330 Lastebil (tankbil), for bensin og olje. Registrert f?r 1. januar 2005
      • 335 Lastebil (tankbil), for andre varer enn bensin/olje. Registrert f?r 1. januar 2005
      • 336 Lastebil (Campingbil) Registrert f?r 1.1.2009
      • 340 Trekkbil
      • 350 Beltebil
      • 360 Lastebil (med plan), ?pent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse. Ingen totalvektsbegrensning. Omfatter ogs? lastebil med totalvekt mindre enn 7501 kg og som ikke oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet). Registrert 1. januar 2005 eller senere
      • 361 Lastebil (med lukket godsrom), herunder flyttebil, thermovogn, bankbuss m.v. Ingen totalvektsbegrensning. Omfatter ogs? lastebil med totalvekt mindre enn 7501 kg og som ikke oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet). Registrert 1. januar 2005 eller senere
      • 363 Lastebil (bergingsbil). Registrert 1. januar 2005 eller senere
      • 365 Lastebil, betongblandebil, renovasjonsbil, t?mmertransportbil, containerbil og andre lastebiler som ikke er f?rt opp med egen kode. Registrert 1. januar 2005 eller senere
      • 370 Lastebil (tankbil), for bensin og olje. Registrert 1. januar 2005 eller senere
      • 375 Lastebil (tankbil), for andre varer enn bensin/olje. Registrert 1. januar 2005 eller senere
      • 380 Lastebil (med plan) og totalvekt mindre enn 7501 kg, ?pent plan med og uten kapell, herunder dumperkasse. Oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet)
      • 381 Lastebil (med lukket godsrom) og totalvekt mindre enn 7501 kg, herunder flyttebil, termovogn, bankbuss m.v. Oppfyller krav til avgiftsgruppe b (rammekravet)

      Traktorer:

      • 401 Traktor

      Motorredskaper:

      • 501 Motorredskap (motorkran)
      • 502 Motorredskap (motorspr?yte)
      • 503 Motorredskap (motorstige)
      • 509 Motorredskap, annen motorredskap

      Mopeder:

      • 601 Moped

      Lette motorsykler:

      • 610 Lett motorsykkel

      Tunge motorsykler:

      • 620 Tung motorsykkel, herunder mellomtung motorsykkel, og 3 og 4 hjuls motorsykkel
      • 621 Tung motorsykkel (chopper-ombygd)

      Beltemotorsykler:

      • 630 Beltemotorsykkel

      Tilhengere:

      • 701 P?hengsvogn (med tank), ikke til traktor
      • 702 P?hengsvogn (til traktor)
      • 703 P?hengsvogn (campingtilhenger)
      • 709 P?hengsvogn, annen p?hengsvogn

      • 711 Slepvogn (med tank), ikke til traktor

      • 712 Slepvogn (til traktor)

      • 713 Slepvogn (campingtilhenger)

      • 719 Slepvogn, - annen slepvogn

      • 721 Semitrailer (med tank), ikke til traktor

      • 722 Semitrailer (til traktor)

      • 723 Semitrailer (campingtilhenger)

      • 729 Semitrailer, annen semitrailer

      Kommuner og fylker:

      • Fordeling p? region refererer til eiers adresse registrert i det sentrale Motorvognregisteret. Dette vil ikke alltid v?re samsvarende med hvor kj?ret?yet er i bruk. Dette gjelder spesielt der kj?ret?yet eies av leasingselskap

      Navn: Bilparken

      Emne: Transport og reiseliv

      25. mars 2022

      Seksjon for energi-, milj?- og transportstatistikk

      Kommune og fylke

      Hyppighet: ?rlig.

      Aktualitet:

      • Statistikken over kj?ret?yparken refererer til situasjonen den 31. desember.
      • Statistikken over antall biler vraket mot pant er sum for hele kalender?ret.
      • Statistikken over antall nyregistrerte biler er sum for hele kalender?ret.

      Statistikken publiseres om lag 13 uker ut i det p?f?lgende ?ret.

      Data rapporteres til Eurostat og OECD.

      Krypterte produksjonsdata lagres p? mikroniv?.

      Form?let med statistikken over kj?ret?yparken er ? vise struktur og utvikling; herunder antall kj?ret?y etter fabrikkmerke og etter drivstofftype for alle kj?ret?ygrupper og antall kj?ret?y etter gjennomsnittsalder for person- og varebiler. Statistikken ble etablert i 1985.

      Form?let med statistikken over biler vraket mot pant er ? gi informasjon om antall person- og varebiler som vrakes gjennom panteordningen som ble innf?rt 1. mai 1978. Statistikken ble etablert i 1985 og den ble sl?tt sammen med statistikken over registrerte kj?ret?y f.o.m. 2007.

      Form?let med statistikken over nyregistrerte kj?ret?y er ? gi detaljert informasjon over alle kj?ret?y som registreres i Norge etter drivstofftype for alle kj?ret?ygrupper. Statistikken ble etablert i 2020.

      Statistikken benyttes av milj?myndigheter og -organisasjoner, bransjeorganisasjoner og andre som er interessert i opplysninger om alder og struktur p? kj?ret?yparken eller i opplysninger om antallet biler som samles inn via returordningen. Det er stor og allmenn interesse for tall som belyser bilparken, blant annet i trafikksikkerhets- og milj?messig sammenheng.

      Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk f?r den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 p? ssb.no etter forh?ndsvarsling senest tre m?neder f?r i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for ? sikre likebehandling av brukerne.

      Fram til og med statistikk?ret 2002, publiserte SSB en egen statistikk over registrerte godsbiler. Enkelte av tabellene er videref?rt her.

      Ikke aktuelt.

      Statistikken over kj?ret?yparken omfatter biler med p?montert skilt per 31. desember. Den omfatter kj?ret?y med alle typer skilt unntatt pr?veskilt.

      Statistikken over biler vraket mot pant omfatter person- og varebiler med totalvekt mindre enn 3,5 tonn som er levert inn til behandlingsanlegg som er godkjent av forurensningsmyndighetene til ? skrive ut vrakmelding.

      Statistikken over f?rstegangsregistrerte kj?ret?y omfatter f?rstegangsregistrerte biler i Norge i l?pet av ?ret.

      Kj?ret?yregisteret i Statens vegvesen og vrakpantdata fra Skatteetaten. Kj?ret?yregisteret inneholder tekniske og andre opplysninger om kj?ret?yparken i Norge. Vrakpantdataene har opplysninger om antall vrakede biler og dato for n?r bilene ble vraket. Via registreringsnumrene til de vrakede bilene er det mulig ? hente fram variable knyttet til de bilene som hvert ?r tas ut av trafikken.

      Datafil fra Statens vegvesen med situasjonsuttak per 31.12. over registrerte kj?ret?y fra Kj?ret?yregisteret. Datafil fra Skatteetaten over person- og varebiler vraket mot pant i l?pet av forrige kalender?r.

      Resultatene kontrolleres mot opplysninger fra Statens vegvesen.

      Statistikken beregnes ved ? telle opp antall kj?ret?y som oppfyller angitte kriterier. For person- og varebiler blir gjennomsnittsalder regnet ut.

      Det foretas ingen sesongjustering av tallene.

      Bruk av innsamlede data skjer i samsvar med Statistikkloven.

      For statistikken over biler vraket mot pant er det gitt sammenlignbar statistikk tilbake til 1997. Tall for vrakede biler 1999-2003 er revidert i forhold til tidligere publiseringer. Disse ?rgangene inneholdt tidligere biler som var avregistrert i l?pet av de foreg?ende seks ?rene. F.o.m. publiseringen av 2004-tallene inneholder statistikken biler som var blitt avregistrert etter 1977.

      For statistikken over kj?ret?yparken er det gitt sammenlignbar statistikk tilbake til 1950. F.o.m. publiseringen av 2020-tallene p?virket kommunereform og registerendringer sammenlignbarheten for noen kommuner. I de fleste tilfeller ble kommuner sl?tt sammen, men noen kommuner har blitt delt opp, eller grensene justert, ved at mindre omr?der overf?res fra eller til en annen kommune. Statens vegvesens Kj?ret?yregister innf?rte de f?rste IT-l?sningene i 1981. I 2020 ble Kj?ret?yregisteret oppdatert med ny teknologi og nytt innhold. Endringene i bruk av variabler og kodelister i registeret p?virket antallet kj?ret?y i noen kommuner.

      Dataene for kj?ret?yparken hentes fra Kj?ret?yregisteret i Statens vegvesen. For statistikkform?l er det et problem at registeret ikke inneholder informasjon om hvem som faktisk disponerer bilen, for eksempel ved leasingkontrakter. Dette skaper problemer med ? fordele kj?ret?yparken korrekt p? region.

      Dataene over biler vraket mot pant hentes fra Skatteetaten. Det er generelt god kvalitet p? dataene.

      De tallene som frigis i mars hvert ?r er endelige.

      Kontakt

      AA黄色片视频_aa黄色视频网站_AA激情视频在线观看