86328
86328
friartikkel
2009-02-27T11:31:00.000Z
no

NACE

Standard for n?ringsgruppering

Publisert:

Norsk standard for n?ringsgruppering (SN2007) bygger p? EUs tilsvarende standard (NACE Rev.2) som er regulert i en egen r?dsforordning. Standarden er f?rst og fremst beregnet for bruk i offisiell norsk statistikk. Hovedform?let er ? gi regler og retningslinjer for n?ringsklassifisering og entydige definisjoner av statistiske enheter. N?ringsklassifiseringen blir p? den m?ten ensartet, noe som er n?dvendig for ? sammenlikne og analysere statistikk for avgrensede n?ringer over tid, og p? tvers av kilder og type unders?kelser.


Standard for n?ringsgruppering i KLASS

Standard for n?ringsgruppering ligger ogs? i Klass: Klassifikasjoner og kodelister, og kan derfra lastes ned i XML, JSON og CSV-format.


Standard for n?ringsgruppering (PDF)

Standard for n?ringsgruppering (NOS D383) i publikasjonsformat, med n?ringskoder og alfabetisk stikkordsliste.


Overgang fra SN2002 til SN2007

Artikkel som tar for seg overgangen mellom gammel og ny n?ringsstandard, inkludert vedleggsfiler som gir utdypende kommentarer og n?kler mellom de to standardene.


Kontakt